Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje, że w związku z realizacją projektu pn. "Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego", ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w formie fizjoterapii.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi zapraszają do udziału w projekcie pt.: „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)”.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. uruchomiono nabory na następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON:

  • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,

  • turnusy rehabilitacyjne,

  • ortopedia i środki pomocnicze,

  • sprzęt rehabilitacyjny dla osób prywatnych.

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON będzie można złożyć w wersji  papierowej oraz elektronicznej poprzez system SOW

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w okresie Świąt Bożego Narodzenie czynne będzie:

1) w dniu 23.12.2019 r. w godzinach 7:30 - 15:30,

2) w dniu 24.12.2019 r. - nieczynne,

2) w dniu 27.12.2019 r. w godzinach 7:30 – 15:30,

3) w dniu 30.12.2019 r. w godzinach 7:30 – 15:30,

4) w dniu 31.12.2019 r. w godzinach 7:30 – 15:30.

Informujemy, że dnia 16 listopada 2019 r. (sobota), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach będzie czynne  w godzinach 7:30 – 15:30.

Uprzejmie informujemy, że w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych PFRON, nadal istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w roku 2019.

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny
System Obsługi Wsparcia
20 Lat Powiatu Szamotulskiego